کتاب: نقش نظام مالیاتی در کارآمدی تامین اجتماعی
علي فلاح زياراني
کد کتاب: 582
تاریخ درج: مردادماه13
انتشارات روزنه (موسسه راهبردهاي بازنشستگي صبا)،1398 ، 108 صفحه.در شرايطي که نظام­ هاي بازنشستگي با مشکلات و چالش ­هاي متعدد مواجه هستند، يافتن شيوه­ هايي براي پايداري اين صندوق­ ها يکي از مباحث پيش رو در اين حوزه است. با اين همه اما، در ايران فعالان حوز? نظام تأمين اجتماعي کمتر به پيوند ميان نظام رفاه و نظام مالياتي توجه کرده­ اند و نظام مالياتي، به‌عنوان ابزار سياست‌گذاري اجتماعي مدنظر نبوده است. حال‌ آن که کشورهاي توسعه­ يافته در سه ده? اخير تلاش کرده ­اند اهداف سياست‌گذاري رفاه اجتماعي را از طريق مشوق‌هاي مالياتي محقق کنند. اين کتاب به اين موضوع مهم پرداخته است.

1- نظام هاي مالياتي؛ اهداف و اصول
2- ماليات ها و سياست هاي رفاه اجتماعي: اهداف، چالش ها و نقدهاي مرتبط
3- نظام تأمين اجتماعي چندلايه و اهميت ماليات ها در آن
4- نقش مشوق هاي مالياتي در حوز? نظام بازنشستگي بر اساس تجارب جهاني
5- نگاهي اجمالي به نظام مالياتي در ارتباط با نظام تأمين اجتماعي در ايران
6- جمع بندي و نتيجه گيري