بازنشستگی؛ لنگرگاه آرامش
مي‌خواهم دوران بازنشستگي بهتري داشته باشم
کد کتاب: 585
تاریخ درج: شهريور1399
زهرا زاده غلام

پاييز 1398، طرح نقد، 108 صفحهترس از بازنشستگي مانند ترس از زندگي است. مردم از بازنشستگي مي ترسند و نگران مي شوند؛ زيرا به آنچه از دست مي دهند فکر مي کنند، نه آنچه به دست خواهند آورند. اين کتاب به ما مي آموزد که بازنشستگي نه مسئله اي بغرنج که در حقيقت دوران ورود به يک مرحله ديگر از زندگي انسان است. پس بهتر است آن را مرحله اي از زندگي دانست که مي تواند سرشار از شادي، تفريح، هيجان و لذت باشد. به علاوه، بازنشستگي به شما اين فرصت و آزادي را مي دهد تا آن کسي باشيد که هميشه مي خواستيد.

فصل نخست؛ از بازنشستگي نترسيد
فصل دوم؛ چگونه يک هويت جديد داشته باشيم
فصل سوم؛ توانايي هاي منحصربه‌فرد