بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی
نويسندگان: ليا روين، کارول ال. استس، برايان آر. گراسمن، بروک اي. هوليستر و اريکا سالوي
کد کتاب: 587
تاریخ درج: شهريور1399
مترجمان: سيد وحيد ميره بيگي، بهادر سهرابي

طرح نقد، پاييز 1398، 332 صفحه.اين کتاب ترجمه‌اي از کتابي که است توسط گروهي از نويسندگان در سال ???? منتشر شده است. به اظهار نويسندگان، اين کتاب تلاشي است براي مواجهه علمي با ايدئولوي‌هاي مخالف بيمه‌هاي اجتماعي. چرا که متأسفانه بسياري از محافظه‌کاران و هوادارانِ بازار ، بيمه اجتماعي را به‌مثابه يک نظام منسوخ صدقه‌دهيِ دولتي به باد تمسخر مي‌گيرند. نويسندگان با توصيف شرايط کشور امريکا، بر دو مفهوم بسيار بنيادين و به همان اندازه تعيين‌کننده مي‌پردازد: همبستگي اجتماعي و گفتگوي بين نسلي. نويسندگان با تأکيد بر ريشههاي شکل‌گيري بيمه‌هاي اجتماعي اين «نهاد» را در قامت يک قرارداد اجتماعيِ بين‌نسلي معرفي ميکنند.

اگر چه مثالها و شواهد کتاب از جامعه امريکاست، اما به دليل شباهت بسيار زياد مباحث آن با شرايط کنوني ايران و در نتيجه پندها و درس هايي که نويسندگان براي فعالان حوزه بيمه هاي اجتماعي دارد، مطالعه اين کتاب پيشنهاد ميشود.

بخش نخست؛ بيمه اجتماعي: تاريخچه، سياست ها و چشمانداز
بخش دوم؛ آنچه در خطر است
بخش سوم: مذاکرات ادامه دار پيرامون برنامه هاي بيمة اجتماعي
بخش چهارم؛ ديدگاه هاي انتقادي دربارة اصلاح بيمة اجتماعي