شرح خدمت (استعلام بازنشستگی) :

خدمت گیرندگان : کلیه افرادی که نیاز به استعلام اشتراک از صندوق بازنشستگی کشوری دارند.

مشمولین می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت که لیست آنها در سایت صندوق (لینک) می باشد، با در دست داشتن کارت شناسائی ملی ، درخواست خود را اعلام و پس از احراز هویت توسط مسئول ذیربط و ثبت کد ملی در سیستم ،پاسخ استعلام خود را دریافت نمایند.