شرح خدمت (فیش حقوقی) :

 

خدمت گیرندگان : بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری

مشمولین می توانند از طریق سایت صندوق بازنشستگی کشوری یا مراجعه به دفاتر پیشخوان  دولت که لیست آنها در سایت صندوق (لینک) می باشد، فیش حقوقی خود را به شرح ذیل دریافت نمایند:

1.     سایت صندوق بازنشستگی کشوری:

مشترکین می توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری (https://www.cspf.ir/default.aspx ) و ورود به قسمت " فیش حقوقی "  و  وارد کردن شماره دفترکل،شماره ملی و شماره حساب خود حکم و یا فیش حقوقی خود را دریافت نمایند.

 

http://localhost:4542/Images/Print.png

 

2.     مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت:

مشترکین می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی ملی و شماره دفترکل خود به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و پس از احراز هویت توسط مسئولین ذیربط ، فیش حقوقی خود را دریافت نمایند.