شرح خدمت (حکم حقوقی) :

 

خدمت گیرندگان : بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری

مشمولین می توانند از طریق سایت صندوق بازنشستگی کشوری یا مراجعه به دفاتر پیشخوان  دولت که لیست آنها در سایت صندوق (لینک) می باشد، حکم حقوقی خود را به شرح ذیل دریافت نمایند:

1.     سایت صندوق بازنشستگی کشوری:

مشترکین می توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری(https://www.cspf.ir/default.aspx ) و ورود به قسمت " حکم حقوقی "  و  وارد کردن شماره دفترکل،شماره ملی و شماره حساب خود حکم و یا فیش حقوقی خود را دریافت نمایند.

·         احکام ترميم سال 1397 و اصلاحی آن که تا تاريخ 1397/11/14 صادر شده باشد، از گزينه "دريافت حکم ترميم سال جاریقابل مشاهده و چاپ است.

·         برای دريافت ساير احکام حقوقی از گزينه "ارسال حکم به پست الکترونيکی"استفاده نماييد. در اين حالت لازم است پست الکترونيکی را به صورت صحيح وارد نماييد، احکام درخواست شده به صورت سيستمی به آدرس پست الکترونيکی شما ارسال می گردد. درصورت عدم وجود نوع حکم درخواستی، آخرين حکم صادره ارسال خواهد شد.

·         شماره دفترکل شماره ايست که در هنگام بازنشستگی از سوی صندوق بازنشستگی کشوری به جای شماره پرسنلی اختصاص می يابد و در تمامی احکام صادره باعنوان شماره دفترکل درج گرديده است.

 

2.     مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت:

مشترکین می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی ملی و شماره دفترکل خود به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و پس از احراز هویت توسط مسئولین ذیربط حکم حقوقی خود را دریافت نمایند.