نسخه 2

تاریخ: 01/08/1398

شرح خدمت (برقراری بیمه عمر) :

 

خدمت گیرندگان : کلیه بازنشستگان و مستخدمان رسمی (ثابت ) اعم از پیمانی ، قراردادی ، انجام کار مشخص و انجام کار معین  و کارگری کسورپرداز صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوقهای بازنشستگی

دستگاه های متقاضی می بایست  پس از پرداخت مبلغ  واریزی حق بیمه و  با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری (https://www.cspf.ir) و ورود با نام کاربری و رمزعبور خود،  پس ازبار گذاری اطلاعات کامل هویتی افراد زیرمجموعه و  وارد کردن اطلاعات فیش واریزی ،تاییدیه واریزی را دریافت نمایند.

پس از دریافت تاییدیه واریزی به همراه مدارک به نمایندگیهای صندوق بازنشستگی کشوری در استان مربوط مراجعه نمایند.

پس از بررسی مدارک توسط مسئولین ، قرارداد توسط مدیریت های استانی امضا خواهد شد.

 

مدارک مورد نیاز:

1.دو نسخه فرم قرارداد بیمه عمر و حادثه

2.تائیدیه سایت در خصوص واریز حق بیمه عمر و حادثه منوط به بارگذاری فایل افراد شاغل و بازنشسته

3. کپی فیش های واریزی حق بیمه