نسخه 2

تاریخ: 01/08/1398

 

شرح خدمت (استعلام بازنشستگی) :

 

خدمت گیرندگان : کلیه افرادی که نیاز به استعلام اشتراک از صندوق بازنشستگی کشوری دارند.

مشمولین می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان  دولت که لیست آنها در سایت صندوق (https://www.cspf.ir/ListPishkhan.aspx) می باشد، با در دست داشتن کارت شناسائی ملی ، درخواست خود را اعلام و پس از احراز هویت توسط مسئول ذیربط و ثبت کد ملی در سیستم ،پاسخ استعلام خود را دریافت نمایند.