نسخه 2

تاریخ: 01/08/1398

شرح خدمت (پرداخت کمک هزینه عصا و عینک و سمعک) :

خدمت گیرندگان : بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری به استثنا کمک هزینه عصا که به همسر بازنشسته تعلق می گیرد. ارائه خدمت مذکور فقط یکبار می باشد

مشمولین می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان  دولت که لیست آنها در سایت صندوق (لینک) می باشد، با در دست داشتن مدارک موردنیاز(کارت شناسائی ملی،نسخه ممهور شده پزشک و فاکتور معتبر خرید) تقاضای دریافت کمک هزینه خود را برای عصا،عینک و سمعک اعلام نمایند.پس از بررسی مدارک توسط امور مالی صندوق ، کمک هزینه به حساب سپهری بازنشستگان واریز می گردد.

. لازم به ذکر است که کلیه مراحل ثبت و پرداخت با پیامک اطلاع رسانی می گردد.

موضوع هزينه

شمول

سقف قابل پرداخت - ريال

عينک (طبي)

بازنشسته

1,500,000

عصا  

بازنشسته يا همسر

400,000

سمعک

بازنشسته

3,500,000

جمع

 

5,400,000

* بازنشستگاني مي توانند از اين سامانه استفاده کنند که پرونده بازنشستگي آنها قطعي و جاري بوده و مشمول بيمه تکمیلی درمان از طرف صندوق بازنشستگی کشوری می باشند و در آخرين ماه پرداخت حقوق، مبلغ بيمه تکميلي را پرداخت کرده باشند.
*
سقف پرداخت کمک هزينه براي عينک، عصا و سمعک جمعا تا مبلغ  5,400,000  ريال برای یک بار و در سقف سال جاری و به شرح جدول ذیل تعيين شده است : 

 

 

 

 

* پس از درج اطلاعات مربوط به متقاضي ( بازنشسته يا همسر وي ) و اطلاعات فاکتور در سايت، جهت بررسي و پرداخت ( كه هر 15 روز يكبار و از طريق شماره حساب بازنشسته انجام مي شود ) لازم است مدارک زير (حسب مورد) تحويل شود: