نسخه 2

تاریخ: 01/08/1398

 

شرح خدمت (تسویه وام):

 

خدمت گیرندگان: بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق

بازنشستگان و موظفینی که اقدام به دریافت وام از صندوق نموده اند می توانند از طریق این خدمت (بنا به درخواست و مسائل شخصی) اقدام به تسویه وام خود پیش از پایان موعد تسویه آخرین قسط وام نمایند.

بدین صورت که پس از درخواست متقاضی ، مانده بدهی محاسبه و جهت واریز به متقاضی اعلام می گردد.فیش واریزی جهت اعمال در سیستم مالی به اداره کل امور مالی ستاد ارسال و بدهی نامبرده حذف و مدارک به بانک عامل ارسال می گردد.

مدارک موردنیاز:

-         نامه درخواست متقاضی تسویه وام

-         فیش واریزی مانده وام