فروردين 99 - اینفوگرافیک: بررسی سن بازنشستگی و امید به زندگی
در اينفوگرافيک زير سن بازنشستگي و سن اميد به زندگي مردان و زنان در پنج قاره آمريکا، آفريقا، اروپا، آسيا و اقيانوسيه بررسي شده است که کشورهاي منتخب در قاره آمريکا؛ آرژانتين، برزيل، کلمبيا، اروگوئه، در قاره آفريقا؛ کامرون، مراکش، نيجريه، مصر، در قاره اروپا؛ اتريش، بلژيک، آلمان، انگلستان و در قاره آسيا و اقيانوسيه؛ چين، هند، مالزي، تايلند، ايران است.